Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

UWAGA!

Data publikacji: 2021-01-12

Ważna informacja dla osób korzystających z Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-2026

Informujemy, że Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę w sprawie kolejnego Programu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny na lata 2021-2026.

Program ten obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku  do dnia 31.12.2026 roku.

Aby móc korzystać z uprawnień ww. Programu wystarczy być posiadaczem aktualnej rządowej Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Wójta Gminy Kobierzyce, posiadającej Identyfikator Gminy Kobierzyce :...0 2 2 3 0 5 2... zawarty w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

W latach 2015-2020 obowiązywała dodatkowa samorządowa Kobierzycka Karta Dużej Rodziny. Obecnie wystarczająca jest aktualna rządowa (ogólnopolska) Karta Dużej Rodziny, która uprawnia również do korzystania z samorządowego Programu Kobierzycka Karta Dużej na lata 2021-2026. 

Czytaj całość publikacji "UWAGA!"

KDRKDR2

UWAGA! Zmiana terminów składania wniosków dotycząca świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus

Data publikacji: 2021-01-08

Szanowni Państwo!

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus został wydłużony do 31 maja 2021 roku. Jednak już niedługo będzie można zacząć składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS, systemu bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną, czyli osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla mieszkańców gminy Kobierzyce jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18.

Informacje w biurze nr 2,parter oraz nr tel. 71 3698005 ; 713698004

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-12-04

Ogloszenie gops kobierzyce

Informacja o wydawaniu zaświadczeń do programu Czyste Powietrze przez GOPS w Kobierzycach

Data publikacji: 2020-12-04

Informujemy, że aby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze należy uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. Zaświadczenie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest w siedzibie GOPS (Referat Świadczeń Rodzinnych) oraz na stronie internetowej GOPS. Informacje ogólne na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr KA 0050.1.222.2020 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym w sprawach wydawania zaświadczeń

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

PISMO OKÓLNE NR 1/2020

Data publikacji: 2020-12-03

z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

Załączniki:

  1. PISMO OKÓLNE NR 1/2020 (plik pdf 25KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że jest realizatorem Programu Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-10-27

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Kobierzyce przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
 

Czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że jest realizatorem Programu Wspieraj Seniora"

wspieraj seniora

Projekt socjalny Czekoladowe wakacje

Data publikacji: 2020-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w miesiącu lipcu br. zrealizował kolejny projekt socjalny pod nazwą Czekoladowe wakacje. Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny poprzez zrealizowany projekt chcieli pokazać, że nawet w tak trudnym okresie pandemii dzięki pomocy Fabryki Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich można było pomóc rodzicom w zaspokojeniu czekoladowych potrzeb najmłodszych, tak często obecnie pomijanych. Projektem objęto 40 rodzin z terenu gminy Kobierzyce, które otrzymały słodkie upominki pozyskane od sponsora. Otrzymane prezenty były dla rodzin, a szczególnie dzieci słodkim akcentem tegorocznych wakacji.

Sylwia Bajek

Projekt socjalny Czekoladowe wakacje

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kobierzyce - kwestionariusz ankiety internetowej

Data publikacji: 2020-08-03

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 03 sierpnia do 30 września 2020 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.

Załączniki:

  1. Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kobierzyce - kwestionariusz ankiety internetowej (plik docx 13KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny