Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Nabór na Stanowisko: Pracownik Socjalny

Data publikacji: 2021-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika socjalnego zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk

UNIEWAŻNIENIE NABORU

Data publikacji: 2021-11-03

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCY DYREKTORA

Załączniki:

 1. Unieważnienie naboru (plik pdf 32KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-10-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach OGŁASZA NABÓR na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - zastępcy dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)
 2. ZARZĄDZENIE NR 14 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach z dnia 18 października 2021 r. (plik pdf 44KB)
 3. Klauzula informacyjna dla kandydata (plik pdf 100KB)

Nabór do jednostek organizacyjnych - Opiekun DDP Senior+

Data publikacji: 2021-09-14

Stanowisko pracy: Opiekun DDP Senior+  - 3 etaty, umowa o pracę - IV kwartał 2021r.

"Zmiana terminu dokumentów. - Składanie ofert pracy przedłuża się do dnia 30 września 2021 r."

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 218KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-13

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 46KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na opiekunów prawnych (plik pdf 44KB)
 3. Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (plik docx 15KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko terapeuta zajęciowy Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 223KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko fizjoterapeuty Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 270KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko sprzątaczka Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 169KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko opiekun Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 218KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-09-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko pomoc kuchenna Dziennego Domu Pomocy Senior + w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 181KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2021-08-11

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 40KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-07-07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TYŃCU MAŁYM.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 311KB)
 2. Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. (plik pdf 1454KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2021-06-22

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 1135KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-05-17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TYŃCU MAŁYM.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2018-08-10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik docx 10KB)

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2018-07-12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 1441KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2018-01-23

ds. świadczeń wychowawczych W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 213KB)

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2017-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik docx 24KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data publikacji: 2017-04-05

ds świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzyach

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 341KB)

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2017-03-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 1295KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2016-03-10


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 115KB)
 2. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 430KB)
 3. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 435KB)
 4. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 382KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2016-03-08

ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 234KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2016-02-17

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn.zm.)
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

1. Stanowisko pracy:
- ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
- liczba stanowisk pracy: 1
- wymiar etatu: 1
- przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2016 r.

2. Wymagania związane z w/w stanowiskami pracy:

- n i e z b ę d n e:
1) wykształcenie: wyższe,
2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
6) umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera ( środowisko MS Office, Excel, Word).

- d o d a t k o w e
1) znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie prze zakończeniem niniejszego postępowania konkursowego),
2) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3) znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
4) cechy osobowościowe: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, kreatywność.

3. Do zadań na w/w stanowisku ds. świadczenia wychowawczego będzie należało
m. in.:
1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
o przyznanie świadczenia wychowawczego - prowadzenie postępowania
administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego - udzielanie
informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia
wychowawczego,
2) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacyjni w zakresie pozyskiwania
i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do uzyskania
świadczenia,
3) przygotowywanie projektów decyzji,
4) sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydawanymi decyzjami,
5) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadania.

4. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
1) praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych ( praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie),
2) praca wykonywania w siedzibie Ośrodka bez dostępu do windy,
3) czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 -15:30,
4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
5) bezpośredni i telefoniczny oraz internetowy przez platformę Emp@tia, kontakt
z klientami,
6) praca w zespole.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny- opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
5) kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego),
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
9 ) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dołączane do ofert dyplomy, świadectwa i certyfikaty wyrażone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub certyfikowane biuro tłumaczeń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
- pocztą na adres Ośrodka
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego w terminie
do dnia 29 lutego 2016 r.


W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu  dniu ( decyduje data stempla pocztowego).
Oferty pracy, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci,
którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze .

Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone na podany adres.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.Informacja o wynikach naboru na Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2015-01-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Dudzic, zam. Trzebnik

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego (plik pdf 169KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

Data publikacji: 2015-01-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko stała wybrana Pani Iwona Kiełcz, zam. Wilczków

Załączniki:

 1. Informaa o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny (plik pdf 157KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2015-01-14

Asystent Rodziny

Czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 157KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny

Data publikacji: 2014-12-15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 1 (plik pdf 280KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 2 (plik pdf 258KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 3 (plik pdf 298KB)
 4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 4 (plik pdf 356KB)
 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 5 (plik pdf 116KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym