Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

UCHWAŁA NR XXIII/451/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 października 2020 r.

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXIII/451/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 października 2020 r. (plik pdf 370KB)

UCHWAŁA NR XXI/404/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXI/404/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 21 sierpnia 2020 r. (plik pdf 383KB)

UCHWAŁA NR XVIII/343/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XVIII/343/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. (plik pdf 399KB)

UCHWAŁA NR XIII/264/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 listopada 2019 r.

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XIII/264/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 listopada 2019 r. (plik pdf 686KB)

UCHWAŁA NR V/108/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 marca 2019 r

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR V/108/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 marca 2019 r. (plik pdf 373KB)

UCHWAŁA NR XLIII/862/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 19 października 2018 r.

Data publikacji: 2021-01-21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLIII/862/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 19 października 2018 r. (plik pdf 436KB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/726/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 maja 2018 r.

Data publikacji: 2018-07-30

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/726/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 maja 2018 r. (plik pdf 311KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/621/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 listopada 2017 r.

Data publikacji: 2018-04-24

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXIII/621/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 listopada 2017 r. (plik pdf 691KB)

UCHWAŁA NR XXXII/603/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 października 2017 r.

Data publikacji: 2018-04-24

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXII/603/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 października 2017 r. (plik pdf 303KB)

UCHWAŁA NR XXI/383/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 listopada 2016 r.

Data publikacji: 2018-04-24

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXI/383/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 listopada 2016 r. (plik pdf 769KB)

Program Profilaktyczny

Data publikacji: 2016-01-28

na 2015 r.

Załączniki:

 1. Program Profilaktyczny (plik pdf 641KB)

Program Profilaktyki Uzależnień

Data publikacji: 2016-01-28

2016 r.

Załączniki:

 1. Program Profilaktyki Uzależnień (plik pdf 641KB)

UCHWAŁA NR XXIX/405/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 marca 2013 r.

Data publikacji: 2013-04-19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/415/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXIX/405/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 marca 2013 r. (plik pdf 330KB)

UCHWAŁA NR XXV/324/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 2013-04-19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/415/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXV/324/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 21 grudnia 2012 r. (plik pdf 943KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny