ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
← Powrót do strony głównej

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga! Ważna informacja dla osób korzystających z Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-2026

2021-06-23

Informujemy, że Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę w sprawie kolejnego Programu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny na lata 2021-2026.

Program ten obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku  do dnia 31.12.2026 roku.

Aby móc korzystać z uprawnień ww. Programu wystarczy być posiadaczem aktualnej rządowej Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Wójta Gminy Kobierzyce, posiadającej Identyfikator Gminy Kobierzyce :...0 2 2 3 0 5 2... zawarty w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

W latach 2015-2020 obowiązywała dodatkowa samorządowa Kobierzycka Karta Dużej Rodziny. Obecnie dodatkowe karty nie są wydawane! Wystarczająca jest aktualna rządowa (ogólnopolska) Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do korzystania z samorządowego Programu „Kobierzycka Karta Dużej” na lata 2021-2026

W przypadku osób, które posiadają rządową Kartę Dużej Rodziny, przyznaną przez INNEGO wójta/burmistrza/prezydenta, posiadającą INNY 7-cyfrowy początek nr karty, należy złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla mieszkańców gminy Kobierzyce jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia, a także tradycyjnie –osobiście w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem poczty.

Zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty!

karta duzej rodziny

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XXIV/481/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021 - 2026 (plik pdf 285KB)
  2. UCHWAŁA NR XXV/494/2020 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/481/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-2026 (plik pdf 368KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Kobierzycka Karta Dużej Rodziny " (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności