Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Pracownicy GOPS Kobierzyce

1. Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor
2. Joanna Łabuda - Inspektor ds administracyjnych
3. Jadwiga Różanowska - Starszy Referent ds. administracyjnych
4. Bożena Noga - Inspektor ds profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie
5. Marta Krzyśko - Specjalista Pracy Socjalnej
6. Sylwia Bajek - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
7. Leszek Karolczyk - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
8. Mateusz Katzban - Pracownik Socjalny
9. Anna Czerwińska - Pracownik Socjalny
10. Natalia Barczak - Pracownik Socjalny
11. Mariola Sikora - Specjalista Pracy Socjalnej
12. Anna Chudzinska - Hebda -Specjalista Pracy Socjalnej
13. Iwona Kiełcz - Asystent Rodziny
14. Firas Tarabichi - Asystent Rodziny
15. Karolina Kafka - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
16. Monika Korkuś - Starszy Referent ds funduszu alimentacyjnego
17. Emilia Czerwińska - Starszy Referent ds świadczeń rodzinnych
18. Elżbieta Poprawa - Inspektor ds świadczeń wychowawczych
19. Katarzyna Olszewska - Starszy Referent ds świadczeń wychowawczych
20. Karolina Skrzyńska - pomoc administracyjna
21. Bogusława Błahuta - pracownik prac lekkich
22. Andrzej Hebda - Konserwator/kierowca
23. Ewa Trzeciak - opiekunka środowiskowa
24. Bronisława Ostrowska - opiekunka środowiskowa
25. Barbara Brewka - opiekunka środowiskowa
26. Beata Ochej - opiekunka środowiskowa

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny