Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Pracownicy GOPS Kobierzyce

 1. Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor
 2. Joanna Łabuda - Starszy Inspektor ds administracyjnych
 3. Jadwiga Różanowska - Starszy Referent ds. administracyjnych
 4. Bożena Noga - Starszy Inspektor ds profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie
 5. Marta Krzyśko - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 6. Leszek Karolczyk - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 7. Mateusz Katzban - Specjalista Pracy Socjalnej
 8. Anna Czerwińska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
 9. Natalia Barczak - Pracowonik Socjalny
10. Mariola Sikora - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
11. Anna Chudzinska - Hebda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
12. Iwona Kiełcz - Asystent Rodziny
13. Firas Tarabichi - Asystent Rodziny
14. Karolina Kafka - Kierownik ds świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, funduszu alimentacyjnego
15. Monika Korkuś - Inspektor ds funduszu alimentacyjnego
16. Emilia Czerwińska - Inspektor ds świadczeń rodzinnych
17. Katarzyna Olszewska - Inspektor ds świadczeń wychowawczych
18. Bogusława Błahuta -starszy pracownik prac lekkich
19. Andrzej Hebda - Konserwator/kierowca
20. Ewa Trzeciak - opiekunka środowiskowa
21. Bronisława Ostrowska - opiekunka środowiskowa
22. Barbara Brewka - opiekunka środowiskowa
23. Beata Ochej - opiekunka środowiskowa

GOPS  "Dzienny Dom Pomocy Senior +" w Tyńcu Małym

1. Sylwia Bajek  - Kierownik

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym