Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Pracownicy GOPS Kobierzyce

1. Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor
2. Joanna Łabuda - Inspektor ds administracyjnych
3. Jadwiga Różanowska - Starszy Referent ds. administracyjnych
4. Bożena Noga - Inspektor ds profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie
5. Marta Krzyśko - Specjalista Pracy Socjalnej
6. Leszek Karolczyk - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
7. Mateusz Katzban - Pracownik Socjalny
8. Anna Czerwińska - Pracownik Socjalny
9. Natalia Barczak - Pracownik Socjalny
10. Mariola Sikora - Specjalista Pracy Socjalnej
11. Anna Chudzinska - Hebda -Specjalista Pracy Socjalnej
12. Iwona Kiełcz - Asystent Rodziny
13. Firas Tarabichi - Asystent Rodziny
14. Karolina Kafka - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
15. Monika Korkuś - Starszy Referent ds funduszu alimentacyjnego
16. Emilia Czerwińska - Starszy Referent ds świadczeń rodzinnych
17. Katarzyna Olszewska - Inspektor ds świadczeń wychowawczych
18. Bogusława Błahuta - pracownik prac lekkich
19. Andrzej Hebda - Konserwator/kierowca
20. Ewa Trzeciak - opiekunka środowiskowa
21. Bronisława Ostrowska - opiekunka środowiskowa
22. Barbara Brewka - opiekunka środowiskowa
23. Beata Ochej - opiekunka środowiskowa

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny