Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.
 

Czytaj całość publikacji "RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY"

Logo programu

Załączniki:

  1. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 83KB)
  2. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 80KB)
  3. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 80KB)
  4. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 78KB)
  5. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 78KB)
  6. RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY (plik pdf 94KB)
  7. OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU KARTY (plik pdf 110KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny