Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Terminy wypłaty świadczeń

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są do 10-go dnia miesiąca.
Zasiłki stałe wypłacane są do 20-go dnia miesiąca.

Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie Banku Spółdzielczego w Kobierzycach odbywa się w terminach:

Nazwiska A-J - 13-ego każdego miesiąca
Nazwiska K-P - 14-ego każdego miesiąca
Nazwiska R-Ż - 15-ego każdego miesiąca


Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie przelewu bankowego odbywa się do 15-ego dnia każdego miesiąca.
Natomiast wypłata w formie przekazów pocztowych do 20-ego każdego miesiąca.

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny