Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!

Data publikacji: 2022-04-30

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania. 

Załączniki:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
  2. Załącznik do wniosku - karta osoby przyjetej do zakwaterowania (plik doc 85KB)
  3. Ankieta - weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym