Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Powrót

300 zł jednorazowe świadczenie:

Data publikacji: 2022-03-23

dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 r. poz 583.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3 (wniosek składają rodzice lub opiekun tymczasowy ustanowiony postanowieniem sądu)

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. Wpisanie do rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18

w godzinach od. 7.30 do 15.00.

Wniosek można wypełnić na miejscu w języku polskim lub pobrać, wydrukować wypełniony dostarczyć przez osobę uprawnioną z podpisem oryginalnym uchodźcy.

 Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu na terenie gminy Kobierzyce.

Należy także mieć ze sobą następujące dokumenty (swoje i dzieci).

 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym