Menu główne

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

ZMIANY w Funduszu alimentacyjnym NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

2020-07-01

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 1 października 2020 ro do 30 września 2021 r.

ZMIANY!!!

1. Nowa wysokość kryterium dochodowego - 900 zł na osobę w rodzinie, obowiązująca dla okresu 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r.

2. Zasada„złotówka za złotówkę”
Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

-online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.

-tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:
71/ 36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2019 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku, umowy zlecenia za 2019 i 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dyrektor GOPS
L.T. Oszczyk


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji