Menu główne

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 w Świadczeniach rodzinnych

2020-07-01

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

- online od 1 lipca w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.

- tradycyjnie od 1 sierpnia (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:
71/36-98-014, 71/36-98-015.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2019 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2019 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2019 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2019 lub 2020 roku, umowy zlecenia za 2019 i 2020 rok, umowy o pracę zawarte w 2019 i 2020 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2020 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dyrektor GOPS
L.T. Oszczyk


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji