Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Powrót

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do Projektu Opieka Wytchnieniowa  w miejscu zamieszkania osób  z niepełnosprawnością, realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobyt dzienny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

  1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce;
  2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;

Spełnienie kryteriów grypy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 22.00, od poniedziałku do niedzieli. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w trybie). Przyznana usługa będzie nieodpłatna

Dokumenty niezbędne do uzyskania opieki wytchnieniowej:

Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach   ul. Wincentego Witosa 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30.

Kwalifikacja odbywać się będzie zgodnie z programem.

O zakwalifikowaniu decyduje:

  • złożenie kompletu wymaganych dokumentów
  • kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Anna Chudzińska-Hebda
telefon: 71 36 98 009
email: annach@gops.kobierzyce.pl

NABÓR TRWA DO DNIA 04.03.2022 r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym