Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Powrót

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybranym przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu :

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce;
 2. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału n co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30.

O zakwalifikowaniu do Programu decydują:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną ilość miejsc

Kwalifikacja odbywać się będzie zgodnie z programem.

Mateusz Katzban
telefon: 71 36 98 023
e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl

NABÓR TRWA DO DNIA 04.03.2022 r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym