Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Powrót

UWAGA!

Data publikacji: 2021-01-12

Ważna informacja dla osób korzystających z Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-2026

Informujemy, że Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę w sprawie kolejnego Programu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny na lata 2021-2026.

Program ten obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku  do dnia 31.12.2026 roku.

Aby móc korzystać z uprawnień ww. Programu wystarczy być posiadaczem aktualnej rządowej Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Wójta Gminy Kobierzyce, posiadającej Identyfikator Gminy Kobierzyce :...0 2 2 3 0 5 2... zawarty w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

W latach 2015-2020 obowiązywała dodatkowa samorządowa Kobierzycka Karta Dużej Rodziny. Obecnie wystarczająca jest aktualna rządowa (ogólnopolska) Karta Dużej Rodziny, która uprawnia również do korzystania z samorządowego Programu Kobierzycka Karta Dużej na lata 2021-2026. 

W przypadku osób, które posiadają rządową Kartę Dużej Rodziny, przyznaną przez innego wójta/burmistrza/prezydenta, posiadającą inny 7-cyfrowy początek nr karty, aby skorzystać z uprawnień ww. Programu należy złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla mieszkańców Gminy Kobierzyce jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup lub w sposób tradycyjny: osobiście w GOPS Kobierzyce, albo za pośrednictwem poczty.

Zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej Karty!

Opracowała: Bożena Noga

KDRKDR2
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny