Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-07-07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TYŃCU MAŁYM.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 311KB)
  2. Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. (plik pdf 1454KB)

Świadczenie Dobry Start tzw. 300+ od 1 lipca 2021 r. w ZUS

Data publikacji: 2021-06-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną

 - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
za pośrednictwem portalu Emp@tia
lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Informacje szczegółowe na stronach:
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
MRiPS - dobry start szczegóły
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ZUS - dobry start szczegóły

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2021-06-22

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 1135KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-05-17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TYŃCU MAŁYM.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-04-23

W zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota) wyznaczam dzień wolny 4 czerwca 2021 r.

Dyrektor GOPS w Kobierzycach
mgr Ludwika Teresa Oszczyk

Załączniki:

  1. Informacja - skan pisma (plik pdf 47KB)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022

Data publikacji: 2021-03-18

Załączniki:

  1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022 (plik pdf 51KB)

Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 2021-03-17

Informujemy, że od stycznia 2021 można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 15.

tel. 71 722 17 05 - centrala

Darmowa pomoc prawna w powiecie wrocławskim w roku 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-02-08

pomoc-zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D przygotowuje się do kontynuacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D.

Wydawanie żywności z Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 10 lutego 2021r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00- 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-724-213.

Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8.

pomoc
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny